Langer leven of liever niet?

28 augustus 2014 | DEMOS jaargang 30, nummer 7 - July/august 2014
De ontwikkelingen in de levensverwachting in de afgelopen 150 jaar behoren tot de meest indrukwekkende prestaties van de mens. Betere hygiëne, betere voeding en medische technologie hebben er voor gezorgd dat we er elk decennium ongeveer 2,5 jaar in levensverwachting op vooruit zijn gegaan. Elke week krijgt u er dus een weekend bij! Als deze trends zich voortzetten in de toekomst wordt de helft van de nu pasgeborenen 100 jaar of ouder. Ondanks deze indrukwekkende ontwikkelingen is het gekke nu dat veel mensen dit helemaal geen goed nieuws vinden. Daarbij denken zij dan vooral aan het vooruitzicht van meer ziekte en afhankelijkheid. Maar stel dat we 100 jaar geleden aan een willekeurige vrouw de toename van de levensverwachting van de 20ste eeuw, van 55 naar 81 jaar hadden voorgespiegeld. Misschien had zij, met haar 19de-eeuwse mindset beleefd bedankt voor dit vooruitzicht. Wij weten nu beter. Die extra jaren zijn niet alleen grotendeels gezonde jaren gebleken, maar bovendien zijn we door de toegenomen welvaart ook in staat geweest een belangrijk deel van deze extra jaren als vrije tijd te besteden mét een pensioen. Dat moet als een onwaarschijnlijk sprookje hebben geklonken in een tijd dat men over het algemeen nog doorwerkte tot men er bij neerviel. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar de mogelijkheid dat dit sprookje nog lang niet afgelopen is moeten we serieus nemen, en daar mogen we ons ook best op gepaste wijze over verheugen.

De ontwikkelingen in de levensverwachting in de afgelopen 150 jaar behoren tot de meest indrukwekkende prestaties van de mens. Betere hygiëne, betere voeding en medische technologie hebben er voor gezorgd dat we er elk decennium ongeveer 2,5 jaar in levensverwachting op vooruit zijn gegaan. Elke week krijgt u er dus een weekend bij! Als deze trends zich voortzetten in de toekomst wordt de helft van de nu pasgeborenen 100 jaar of ouder. Ondanks deze indrukwekkende ontwikkelingen is het gekke nu dat veel mensen dit helemaal geen goed nieuws vinden. Daarbij denken zij dan vooral aan het vooruitzicht van meer ziekte en afhankelijkheid. Maar stel dat we 100 jaar geleden aan een willekeurige vrouw de toename van de levensverwachting van de 20ste eeuw, van 55 naar 81 jaar hadden voorgespiegeld. Misschien had zij, met haar 19de-eeuwse mindset beleefd bedankt voor dit vooruitzicht. Wij weten nu beter. Die extra jaren zijn niet alleen grotendeels gezonde jaren gebleken, maar bovendien zijn we door de toegenomen welvaart ook in staat geweest een belangrijk deel van deze extra jaren als vrije tijd te besteden mét een pensioen. Dat moet als een onwaarschijnlijk sprookje hebben geklonken in een tijd dat men over het algemeen nog doorwerkte tot men er bij neerviel. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar de mogelijkheid dat dit sprookje nog lang niet afgelopen is moeten we serieus nemen, en daar mogen we ons ook best op gepaste wijze over verheugen.

Leo van Wissen is demograaf en directeur van het NIDI

 

> Lees ook de andere artikelen in DEMOS: demos-30-07.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.