Foto: Marcel Oosterwijk/Flickr

Later AOW, meer werkenden?

19 maart 2014 | DEMOS jaargang 30, nummer 3 - maart 2014
De AOW-leeftijd stijgt en we gaan later met pensioen. Maar leidt een hogere pensioenleeftijd nu echt tot (veel) meer werkenden? Dat loopt zo’n vaart niet. Vooruitberekeningen laten zien dat de huidige krimp van de beroepsbevolking niet zal omslaan in een sterke groei. Het lijkt dus verstandig om ons niet te rijk te rekenen, maar zuinig te zijn op onze arbeid.

NICOLE VAN DER GAAG & COEN VAN DUIN

 

> Lees het volledige artikel: demos-30-03-vandergaag.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.