Foto: Curt Reynolds/WikiMedia

Niger en Nederland

31 januari 2014 | DEMOS jaargang 30, nummer 1 - januari 2014
Heeft het zin om Nederland met Niger te vergelijken? Onlangs publiceerde het Amerikaanse Population Reference Bureau het World Population Data Sheet 2013. In feite is dit een soort demografische thermometer, die elk jaar de toestand van de wereldbevolking weergeeft in lange rijen cijfers en indrukwekkende overzichten. Niet minder dan 20 indicatoren worden gebruikt om ruim 200 landen te vergelijken.

Dat is een enorme klus, ook omdat gegevens vaak ontbreken of cijfers niet direct vergelijkbaar zijn. Maar cijfers alleen spreken niet aan. Het PRB, een ‘wereldleider’ waar het gaat om het toegankelijk maken van demografische informatie, kiest vaak voor onorthodoxe voorbeelden om zijn boodschap over te brengen. Dit keer belicht het rapport speciaal de grote verschillen in inkomen en rijkdom. En die verschillen zijn heel groot, ook binnen ontwikkelingslanden. De demografische gevolgen liegen er niet om. In Uganda, bijvoorbeeld, krijgen vrouwen uit het armste deel van de bevolking (de armste 20 procent) tweemaal zoveel kinderen als vrouwen uit de rijkste laag van de bevolking (de rijkste 20 procent). En kinderen uit die armere families hebben een veel grotere kans om voor hun 5de levensjaar te overlijden dan rijke kinderen.

NICO VAN NIMWEGEN

 

> Lees het volledige artikel: demos-30-01-vannimwegen.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.