Oudere migranten en eenzaamheid

30 juni 2016 | DEMOS jaargang 32, nummer 6 - juni 2016
Oudere migranten zijn vaker eenzaam dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Er is nog maar weinig bekend over de specifieke oorzaken hiervan, noch wat er kan worden gedaan om zich te wapenen tegen ernstige eenzaamheid. Eerste onderzoeksresultaten laten zien dat Turkse en Marokkaanse oudere migranten minder sterk eenzaam zijn wanneer zij zich verbonden voelen met de Nederlandse samenleving of met hun eigen etnische groep.

TINEKE FOKKEMA & JOLIEN KLOK

 

> Lees het volledige artikel: demos-32-06-fokkema.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.