Samenleven over grenzen: Ghanese paren in Nederland en het Verenigd Koninkrijk

31 maart 2016 | DEMOS jaargang 32, nummer 3 - maart 2016
Niet alle migranten die zich in Nederland vestigen willen zich met hun gezin herenigen. Nieuw onderzoek naar Ghanese migranten wijst uit dat familie- en gezinsrelaties over de grenzen heen langdurig kunnen blijven bestaan: living apart together across borders. Een streng migratiebeleid kan het onderhouden van deze zogenoemde transnationale familierelaties echter bemoeilijken.

Een streng migratiebeleid kan het onderhouden van deze zogenoemde transnationale familierelaties echter bemoeilijken.

 

KIM CAARLS

 

> Lees het volledige artikel: demos-32-03-caarls.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.