Steun van kinderen tijdens de overgang van werk naar pensioen

30 oktober 2014 | DEMOS jaargang 30, nummer 9 - October 2014
Pensionering is een belangrijke en vaak ingrijpende gebeurtenis in het leven van veel ouderen. Steun van de kinderen kan mogelijk helpen om de overgang van werk naar pensioen soepel te laten verlopen. Over intergenerationele steun bij de pensionering is echter nog weinig bekend. Ontvangen ouders steun van hun kinderen bij hun pensionering? En bij welke ouders is dit vooral het geval? Steun van de kinderen bij pensionering blijkt niet veel voor te komen.

Ontvangen ouders steun van hun kinderen bij hun pensionering? En bij welke ouders is dit vooral het geval? Steun van de kinderen bij pensionering blijkt niet veel voor te komen.

ROZEMARIJN VAN DUIJN & MARLEEN DAMMAN

 

> Lees het volledige artikel: demos-30-09-vanduijn.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.