Foto: SP Groningen/Flickr

Steun voor mensenrechten: principes of eigenbelang?

28 april 2016 | DEMOS jaargang 32, nummer 4 - april 2016
De steun voor mensenrechten lijkt in Nederland tamelijk oppervlakkig. Als het gaat om abstracte principes zoals vrijheid van meningsuiting en anti-discriminatie is er wel sprake van brede steun. Die steun lijkt echter snel minder te worden als het gaat om de toepassing in concrete situaties. We lijken vooral de rechten te steunen die betrekking hebben op de eigen groep, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

We lijken vooral de rechten te steunen die betrekking hebben op de eigen groep, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

 

SABRINA DE REGT & TANJA VAN DER LIPPE

 

> Lees het volledige artikel: demos-32-04-deregt.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.