Veranderend demografisch gedrag van dertigers tussen Generatie X en Y

17 december 2014 | DEMOS jaargang 30, nummer 10 - november/december 2014
Hoe gedragen dertigers zich over de tijd als het op samenwonen en kinderen krijgen aankomt? Houdt men vast aan de traditionele patronen van vroeger of wordt alles losser? Bestudering van drie geboortecohorten (1970, 1975 en 1980) laat zien dat dertigers grofweg kunnen worden onderscheiden in drie profielen: een tijdig, een tijd-nemend en een turbulent profiel. De tijdige dertigjarige is meestal getrouwd en heeft een kind; de tijd-nemende woont alleen of woont ongehuwd samen en is kinderloos, de turbulente is meestal zonder partner, is relatief vaak al vader of moeder, en heeft vaak een samenwoonrelatie achter de rug. Radicale wijzigingen tussen de drie geboortecohorten doen zich echter niet voor.

Bestudering van drie geboortecohorten (1970, 1975 en 1980) laat zien dat dertigers grofweg kunnen worden onderscheiden in drie profielen: een tijdig, een tijd-nemend en een turbulent profiel. De tijdige dertigjarige is meestal getrouwd en heeft een kind; de tijd-nemende woont alleen of woont ongehuwd samen en is kinderloos, de turbulente is meestal zonder partner, is relatief vaak al vader of moeder, en heeft vaak een samenwoonrelatie achter de rug. Radicale wijzigingen tussen de drie geboortecohorten doen zich echter niet voor.

RUBEN VAN GAALEN

 

> Lees het volledige artikel: demos-30-10-vangaalen.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.