Foto: Roel Wijnants/Flickr

Waar woont en werkt de Nederlandse bevolking in 2050?

29 september 2016 | DEMOS jaargang 32, nummer 8 - September 2016
De afgelopen decennia concentreerden bevolking en banen zich steeds meer in stedelijke gebieden, vooral in de Randstad. De vraag is hoe sterk deze beweging zich in de toekomst doorzet. Onzekerheid is troef, zoals blijkt uit vier toekomstbeelden van het CPB en het PBL. Zowel een toekomst waarin de sterke concentratie van bevolking naar de Randstad doorzet is mogelijk als ook een toekomst met minder concentratie en mogelijk zelfs meer spreiding van de bevolking.

Zowel een toekomst waarin de sterke concentratie van bevolking naar de Randstad doorzet is mogelijk als ook een toekomst met minder concentratie en mogelijk zelfs meer spreiding van de bevolking.

 

JAN RITSEMA VAN ECK, JOOST VAN GEMEREN,
PETER ZWANEVELD & CORINA HUISMAN

 

> Lees het volledige artikel: demos-32-08-ritsemavaneck.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.