Foto: Eddy Van 3000/Flickr

Wie speelt een rol in het verlaten van het ouderlijk huis van Marokkanen en Turken?

29 januari 2015 | DEMOS jaargang 31, nummer 1 - januari 2015
Het verlaten van het ouderlijk huis is een belangrijke gebeurtenis in de levensloop van jongeren. Met deze stap begint een nieuwe levensfase met meer emotionele en economische zelfstandigheid. Het NIDI voerde onderzoek uit naar de reden waarom en het moment waarop jongeren van verschillende herkomstgroepen uit huis gaan.

Autochtone jongeren verlaten het huis veel vaker dan Turkse en Marokkaanse jongeren vanwege werk en opleiding. Allochtone mannen gaan vooral het ouderlijk huis uit om zelfstandig te gaan wonen, en voor allochtone vrouwen is trouwen ook een belangrijke reden. Zij gaan bovendien eerder dan mannen het huis uit. De samenstelling van de vriendengroep en de school is eveneens van belang. Een gemengde school zet minder snel aan tot uit huis gaan om te studeren dan een volledig ‘witte’ dan wel ‘zwarte’ school.

 

TOM KLEINEPIER & HELGA DE VALK

 

> Lees het volledige artikel: demos-31-01-kleinepier.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.