Foto: cottonbro studio / Pexels

Lees in DEMOS van februari over persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren, diversiteit in relaties van migrantenkinderen, en partners bezorgd over gezondheid van recent-gepensioneerden

24 februari 2023

DEMOS, februari 2023, jaargang 39, nummer 2

 

Persoonlijkheidsontwikkeling in de puberteit en jongvolwassenheid

Onze levensloop hangt sterk samen met onze persoonlijkheid. Zo is persoonlijkheid van invloed op onder meer het aantal vrienden en succes op school en op het werk, maar ook op de naleving van maatregelen tijdens de coronapandemie. Maar ontwikkelt die persoonlijkheid zich ook gedurende het leven? En waar hangt die ontwikkeling vanaf? Lees verder …

Diversiteit in partnerrelaties van kinderen van immigranten

Vaak wordt aangenomen dat kinderen van immigranten op jonge leeftijd trouwen zonder eerst samen te wonen of te daten, en dat hun partner dezelfde herkomst heeft. Dit is echter een te beperkt beeld van relatievorming en -beëindiging van deze zogenoemde tweede generatie. Welke verschillen zijn er tussen en binnen herkomstgroepen en hoe variëren partnerkeuze en type relaties? Lees verder …

Eén op de drie partners bezorgd over gezondheid van de recent-gepensioneerde

Pensioneringsbeslissingen kunnen niet worden losgezien van de gezondheid van een werknemer. Veel oudere werknemers kampen met gezondheidsklachten die mede leiden tot een eerder vertrek van de arbeidsmarkt. Pensioen is echter geen puur individuele aangelegenheid. Lees verder …

 

 

Download hier het hele nummer als PDF.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.