Foto: Ton Nolles / Flickr

Lees in DEMOS van januari over twee eeuwen gemeentegrenswijzigingen, wat veel verhuizen doet met welbevinden van mbo-studenten, en of corona de verdeling van zorgtaken op z’n kop heeft gezet

3 februari 2023

DEMOS, januari 2023, jaargang 39, nummer 1

 

Van Beesel tot Voorne aan Zee: Twee eeuwen gemeentegrenswijzigingen

Sinds de invoering van de gemeente als lokale bestuursvorm kent Nederland een lange geschiedenis van gemeentelijke herindelingen en gemeentegrenswijzigingen. Maar hoe oud zijn onze gemeenten en gemeentegrenzen eigenlijk? Dit artikel brengt twee eeuwen aan grenswijzigingen in kaart, van de oudste gemeenten Beesel en Zandvoort, die al meer dan 200 jaar onveranderd zijn, tot aan de jongste gemeente Voorne aan Zee? Lees verder …

Wat doet veel verhuizen met het welbevinden van mbo-studenten?

Verhuizen is een belangrijke gebeurtenis die het leven en de sociale relaties van jongeren kan beïnvloeden. Zijn jongeren die tijdens hun schooltijd verhuizen minder tevreden met hun leven? En ervaren zij minder steun van hun vrienden of gezin dan jongeren die niet verhuizen? Onderzoek onder mbo-studenten laat zien dat jongeren die veelvuldig verhuisd zijn tijdens hun middelbareschooltijd minder tevreden zijn met hun leven en minder steun vanuit vrienden en gezin ervaren dan jongeren die niet zijn verhuisd in deze periode. Lees verder …

Heeft corona de verdeling van zorgtaken op z’n kop gezet?

De coronapandemie heeft het dagelijks leven en werken van Nederlanders danig en wellicht ook blijvend veranderd. De vraag is of dat ook voor de verdeling van zorgtaken binnen huishoudens geldt. Twee jaar corona heeft echter niet voor een duidelijke emancipatiegolf gezorgd. Lees verder …

 

 

Download hier het hele nummer als PDF.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.