Hendrick Cornelisz. Vroom (1622), Gezicht op Hoorn / Wikimedia Commons

Lees in DEMOS van september over een volkstelling van 1622, effecten van ouderlijk conflict na scheiding, en groei en krimp van de beroepsbevolking

30 september 2022

DEMOS, september 2022, jaargang 38, nummer 8:

 

De summiere staat van Holland: een volkstelling van 400 jaar geleden

In de 19de en een groot deel van de 20ste eeuw waren nationale volkstellingen belangrijke bronnen voor de statistische beschrijving van de bevolking. Voor de eeuwen daarvoor zijn dergelijke bronnen echter veel schaarser en beperkter. Maar in 1622, precies 400 jaar geleden, werd in de toenmalige provincie Holland een van de grotere volkstellingen gehouden. Hoe was het beeld toen en hoe is dat in vier eeuwen veranderd? Lees verder …

Langetermijneffecten van ouderlijk conflict na scheiding

In 2019 becijferde het CBS dat een op de vijf minderjarige kinderen opgroeide met ouders die niet bij elkaar woonden. Hoewel sommige huwelijkse en samenwoonrelaties stranden zonder veel onenigheid tussen de partners, volgt een scheiding meestal op conflict. Vooral de relatie tussen vaders en kinderen lijkt daar onder te lijden. Lees verder …

Groei en krimp van de potentiële beroepsbevolking

Op de huidige arbeidsmarkt heerst krapte. In de toekomst voorzien het PBL en het CBS groei in de Randstad en de steden daarbuiten voor de bevolking in de werkzame leeftijden, maar voor de periferie vooral krimp. Lees verder …

 

 

Download hier het hele nummer als PDF.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.