Pensioen in beweging: over sociologische aspecten van langer werken. [Inaugurele rede]. Tilburg: Universiteit van Tilburg, 2010. 24 p. (Understanding society).

1 January 2010
KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.