Meer vluchtelingen dan ooit

26 augustus 2015 | DEMOS jaargang 31, nummer 7 - July/august 2015
Wereldwijd is het aantal vluchtelingen het afgelopen jaar sterker gegroeid dan ooit. De UNHCR - de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties - schatte eind 2013 het totale aantal vluchtelingen op ruim 51 miljoen. Eind 2014 is het aantal vluchtelingen, waarvan de helft kinderen, gegroeid tot bijna 60 miljoen.

PETER EKAMPER

> Lees het volledige artikel: demos-31-07-ekamper.pdf

KNAW Logo
Cookie consent
This website makes use of third party cookies for traffic analysis. Privacy statement.