Foto: Ernst Wallinga / Flickr

Lees in DEMOS van april over: doorwerken en vrijwilligerswerk na pensionering, ouderen tijdens eerste lockdown, en kan overheid kindertal stimuleren?

30 april 2021

DEMOS, april 2021, jaargang 37, nummer 4:

Doorwerken na pensionering beperkt deelname vrijwilligerswerk

Veel gepensioneerden doen vrijwilligerswerk, verlenen mantelzorg of passen op hun kleinkinderen. Op die manier leveren zij een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Het aandeel ouderen dat betaald blijft werken na pensionering neemt echter toe. Doorwerken na pensionering staat vrijwilligerswerk in de weg, maar oppassen op kleinkinderen of mantelzorg worden hierdoor niet beperkt. Lees verder …

Ouderen tijdens de eerste lockdown in Nederland en Engeland

De COVID-19-pandemie heeft ervoor gezorgd dat we meer aan huis gebonden zijn dan voorheen. Vooral oudere mensen wordt aangeraden er zo min mogelijk op uit te trekken. Als gevolg daarvan speelt hun leven zich plotseling veel meer lokaal af: in huis, tuin, straat en buurt of dorp. Met uitzondering van alleenwonenden, heeft de eerste lockdown een beperkte negatieve invloed gehad op hun kwaliteit van leven. Lees verder …

Kan de overheid het kindertal stimuleren?

Zorgen over een laag kindertal leiden bij sommige politici bij tijd en wijle tot de roep om het kindertal te stimuleren, bijvoorbeeld door een babybonus. Is dat effectief gezinsbeleid? Een enquête onder Europese bevolkingsexperts laat zien dat maatregelen die het combineren van werk en gezin vergemakkelijken, zoals gratis kinderopvang, als meest effectief worden gezien. Lees verder …

Download hier het hele nummer als PDF.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.