Doorwerken voor AOW en pensioen: besef en beleving

Het Nederlands pensioenstelsel verandert in rap tempo. Waar vervroegd met pensioen gaan de regel was, is langer doorwerken nu het adagium. In dit onderzoek brengen wij in kaart hoe werknemers en werkgevers op deze veranderingen reageren. We bestuderen of boosheid en bezorgdheid van werknemers met betrekking tot langer doorwerken afnemen, en hoe werkenden zich aanpassen aan de verschuivende pensioenleeftijd. Bij werkgevers is het de vraag of hun bezorgdheid wordt omgezet in beleid dat duurzame inzetbaarheid van werknemers versterkt, of dat men eerder is gericht op het gebruiken van alternatieve uitstroomroutes. Bij het beantwoorden van deze vragen hebben we speciale aandacht voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Dit project wordt gefinancierd door Instituut Gak.

Delen
KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.