Foto: Roel Wijnants / Flickr

Het NIDI Pensioen Onderzoek

Het NIDI is in 2015 samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gestart met een groot meerjarig onderzoek onder oudere werknemers: het NIDI Pensioen Panel Onderzoek. Aan de eerste ronde van dit onderzoek werd deelgenomen door circa 6.800 werknemers van 60 jaar en ouder aangesloten bij drie grote pensioenfondsen in Nederland. De pensioenfondsen vertegenwoordigen de sectoren overheid, onderwijs, zorg, welzijn en bouw. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het pensioneringsproces en de krachten die daarop van invloed zijn. Hierbij is er onder andere ook aandacht voor de rol van de partner. Hoe kijkt die aan tegen pensionering van de werknemer? En als de partner ook werkt: is er een wens om de pensionering op elkaar af te stemmen, en zo ja welke belemmeringen komt men daarbij tegen?

In de zomer van 2018 heeft een tweede ronde van dit onderzoek plaatsgevonden. Er is een vragenlijst gestuurd naar alle deelnemers uit 2015. Een groot deel van de mensen zal nog steeds werkzaam zijn geweest. Van hen willen we graag weten waar men zoal tegen aanloopt en hoe moeilijk of gemakkelijk het was om zich aan te passen aan de hogere pensioenleeftijd. Een ander deel is inmiddels gestopt met werken. Van hen willen we graag weten hoe de overgang van werk naar pensioen wordt ervaren, en hoe men de tijd invult sinds men is gestopt met werken. Ook nu weer is er aandacht voor de mening en ervaringen van de partner.

Naast het onderzoek onder werknemers heeft het NIDI in 2017 een onderzoek gehouden onder werkgevers. Het onderzoek had als doel om de praktijken van organisaties omtrent langer doorwerken van oudere werknemers in kaart te brengen. Ruim 1.350 organisaties namen deel aan dit onderzoek. Het onderzoek past in een reeks eerder NIDI-onderzoek onder werkgevers, waarvan de vorige editie in 2009 plaatsvond.

nidi.nl/nppo

Delen
KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.