Foto: Roel Wijnants / Flickr

Lees in DEMOS van november/december over waarom Syrische vrouwen wel aan het werk willen maar dat niet lukt, pensioenarmoede onder oudere migranten, en waarom 67-jarigen moeilijk aan de bak komen

9 december 2022

DEMOS, november/december 2022, jaargang 38, nummer 10

 

In dit nummer drie artikelen over onderzoek uitgevoerd in het kader van de Instituut Gak-KNAW Award, een prijs voor talentvolle jonge wetenschappers om onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt:

Syrische vrouwen in Nederland ervaren barrières op de arbeidsmarkt

Ondanks hervormingen van het inburgeringsbeleid blijft de arbeidsmarktpositie van Syrische statushouders slecht. Onderzoek laat daarbij zien dat de arbeidsmarktpositie van vrouwelijke statushouders slechter is dan die van mannelijke statushouders. De meeste van deze vrouwen willen echter wel aan het werk. Waarom lukt dat (nog) niet? Lees verder …

Waar komt armoede onder gepensioneerde migranten vandaan?

Pensioenarmoede komt veel vaker voor onder niet-westerse migranten dan onder gepensioneerde Nederlanders zonder migratieachtergrond. Zij hebben een achterstand op meerdere fronten: lagere opbouw van AOW-rechten, minder aanvullend pensioen en minder eigen woningbezit. Beter gebruik van de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen en een betere pensioenvoorbereiding vormen mogelijke oplossingen voor dit armoedeprobleem. Lees verder …

Wanneer ben je te oud om te werken?

Oudere werkzoekenden hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Helpen verschuivende sociale normen over wie (te) oud is om de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt te vergroten? Lees verder …

 

 

Download hier het hele nummer als PDF.

KNAW Logo
Cookie toestemming
Deze website maakt gebruik van cookies van derde partijen voor analyse van dataverkeer. Privacyverklaring.